Távollévők közötti szerződések II. rész

Távellenjegyzés: online adásvétel és cégmódosítás Bevezető Cégeljárás, ingatlan adásvételi szerződés esetén szinte mindenkinek automatikusan eszébe jut, hogy ezekhez a folyamatokhoz ügyvéd szükséges és az aláírás általában a jogi képviselő irodájában történik meg. Amíg az ügyvéd és az ügyfél személyes találkozásának elmaradása korábban elképzelhetetlen volt, addig ma már erre is lehetőséget adnak az ügyvédekre vonatkozó szabályok […]

Read more
Tájékoztató a csökkentett munkaidős foglalkoztatással kapcsolatos támogatásról

Tisztelt Ügyfelünk! A következőkben szeretnénk röviden tájékoztatni a 2020.04.10-én kihirdetett 105/2020. (IV.10) kormányrendeletben megfogalmazott csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatás után igényelhető állami támogatásról. A Közlönyben megjelent rendelet nem tér ki mindenre részletesen, továbbá fontos, hogy előreláthatólag április 16-án lesz elérhető a támogatás igényléséhez szükséges formanyomtatvány, amiben további, a rendeletet kiegészítő részletes információkat lehet majd megtudni. Az […]

Read more
Távollévők közötti szerződések I. rész

Vállalkozások egy más között, ügyvéd nélkül Bevezető A koronavírus-fertőzés terjedése nemcsak a már megkötött szerződések teljesítését nehezítheti el és okozhat jogértelmezési problémát abban a kérdésben, hogy mit tekinthetünk elháríthatatlan külső oknak, vis maior-nak, illetve ennek mik a jogkövetkezményei. A bevezetett hatósági intézkedések és a személyes találkozók önként vállalt minimalizálása alapvetően kihat arra is, ahogyan a […]

Read more
K+F munkavállalók állami támogatása

A Csetneki Ügyvédi Társulás, Dr. Mayer Balázs munkajogi szakjogásszal együttműködve áttekintette a 103/2020. (IV.10.) Korm.rendeletek munkajogi vonatkozású szabályait, amelyeket az alábbiakban foglalunk össze. Kiindulási alapfogalom: kutató-fejlesztő: az a természetes személy, aki új ismeret, szellemi alkotás, termék, szolgáltatás, eljárás, módszer, rendszer létrehozásával, fejlesztésével vagy ezt célzó projektek megvalósításának irányításával foglalkozik (2014. évi LXXVI. törvény, 3. § […]

Read more
Beszámolók leadási határidejének módosulása

Tisztelt Ügyfeleink! Mint ahogy arról Önök is értesülhettek, a napokban megjelent gazdasági akcióterv alapján a beszámolók leadási határideje 2020. május 31-ről szeptember 30-ra módosul. Ugyanakkor szeretnénk jelezni Önök felé, hogy könyvelőirodánk továbbra is 2020. május 31-ig szeretné beadni a cégek beszámolóit és a kapcsolódó bevallásokat. Miért javasoljuk az eredeti határidőt? A közzétett éves beszámolóknak az egyik […]

Read more
Tájékoztató az adókötelezettségekre vonatkozó fizetési kedvezmények KATA, KIVA változásainak szabályairól

Tisztelt Ügyfelünk! A veszélyhelyzetre vonatkozó KATA-t, KIVA-t érintő részletszabályok elérhetővé váltak. KATA hatálya alá tartozóknak A rendelkezések szerint az 1. számú mellékletben felsorolt ágazatokban a KATA átalányadófizetési kötelezettsége (50.000,-/25.000,- forint) 2020. március, április, május, június hónapokra felfüggesztésre kerül, ha ezen tevékenységeket folytatja a vállalkozó – a tevékenységből szerzett árbevételt nagyságától függetlenül. További feltétel, hogy a […]

Read more
Munkajogi lehetőségek a veszélyhelyzetben

MUNKAJOGI LEHETŐSÉGEK A VESZÉLYHELYZETBEN A Csetneki Ügyvédi Társulás dr. Mayer M. Balázs munkajogi szakjogásszal (of counsel) együttműködve áttekintette a koronavírus által indukált veszélyhelyzetben alkalmazandó munkajogi szabályokat. Szakmai csapatunk úgy döntött, hogy a HR-szakemberek kezébe ad egy ténylegesen használható munkajogi sorvezetőt, amely valós segítséget nyújthat ebben a nehéz, kihívásokkal teli időszakban. Általános elvként javasoljuk, hogy mindenki […]

Read more
Tájékoztató bizonyos ágazatokban dolgozók járulék fizetési könnyítéseiről

Tisztelt Ügyfelünk! A következőkben szeretnénk röviden tájékoztatni a Magyar Közlöny 2020. évi 51. számában (2020.03.23) megjelent rendeletben a munkavállalókat, egyéni vállalkozókat és társas vállalkozókat érintő járulék fizetési kötelezettségek időszakos megszűntetéséről. A Közlönyben megjelent rendelet nem tér ki mindenre részletesen és a gyakorlati megvalósításával kapcsolatban sem jelentek még meg hivatalos állásfoglalások, ugyanakkor szükségesnek tartjuk tájékoztatatni az […]

Read more
Tájékoztató az adókötelezettségekre vonatkozó fizetési kedvezményekről

Tisztelt Ügyfelünk! A kialakult helyzetben napról-napra változnak a vállalatok adófizetési könnyítésével kapcsolatos rendelkezések, néhány új lehetőség válik/vált elérhetővé. A részletszabályok ugyan még nem ismertek, azonban szeretnénk röviden felhívni az Önök figyelmét az alábbiakra. – A korábbiakhoz hasonlóan továbbra is lehetősége van a cégeknek adófizetési kötelezettségük halasztására vagy részletekben történő megfizetésére (kivétel ez alól a magánszemélyektől […]

Read more