TAO kedvezmény a veszélyhelyzetre: Fejlesztési tartalék extra

Az év végén a magasabb eredményt felmutató cégek könyvelésében sokszor feltűnik a fejlesztési tartalék, a társasági adóalap csökkentése érdekében.

Mi ez?

Az eredménytartalékból az adott évben lekötött tartalékba átvezetett összeggel csökkenteni lehet a társasági adóalapot. Kizárólag az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összeggel módosítható az adóalap. A 171/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet alapján most a lekötött tartalékba átvezetett összeg 100%-ával (ez eddig korábban 50%-volt) és legfeljebb adóévenként 10 milliárd forinttal (ez eddig 5 milliárd forint volt). E rendelkezéseket az adózó a 2019-ben kezdődő adóévre is választhatja.

Likviditási előny

Az adóalap-kedvezmény elsődleges célja a vállalkozás beruházásainak ösztönzése. A társasági adóban a fejlesztési tartalék képzésével elsősorban likviditási előnyhöz juthatunk, hiszen az eszköz értékét továbbra is csak egyszer vonhatjuk le az adóalapból (azaz később értékcsökkenésként már nem). Ha még nem zártuk le a tavalyi évet, és van kilátásban a következő 4 évben beruházás, akkor képezzünk fejlesztési tartalékot.

Gyakori hiba

A társaságiadó-bevallásban megtörténik a lekötött tartalék miatti adóalap-csökkentés, de a beszámolóban elfelejtjük az eredménytartalékból a lekötött tartalékba átvezetni ilyenkor már nincs mód a mérleg módosítására.

Feloldása: beruházás

A lekötés évét követő 4 évben a vállalkozás által megvalósított beruházás során oldható fel a fejlesztési tartalék, a beruházás bekerülési értékének megfelelően. A feloldásnál nem szükséges, hogy új legyen az eszköz, valamint az sem, hogy üzembe helyezzék a beruházást. A Tao tv. nem nevesíti külön a beruházás fogalmát, éppen ezért a Számvi tv. szerinti definícióból kell kiindulni. Beruházás: a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, a hiteligénybevételt, a biztosítást is); beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is, az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt. Egy eszköz bekerülési (beszerzési, előállítási) értéke az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege. A bekerülési érték részét képezi továbbá az eszköz beszerzéséhez, előállításához közvetlenül kapcsolódóan igénybe vett hitel, kölcsön felvétele után az eszköz üzembe helyezéséig, raktárba történő beszállításáig terjedő időszakra elszámolt – időszakot terhelő – kamat is.

Ha elmarad a beruházás: halasztott adófizetés

A fejlesztést tartalék feloldásának időbeli korlátja is van, ami annyit jelent, hogy főszabály szerint a lekötés adóévét követő négy adóévben megvalósított beruházásra lehet felhasználni. Amennyiben nem történik ilyen beruházás, akkor a lekötés évében érvényes TAO szerinti mértékkel meg kell fizetni utólag az adót, késedelmi pótlékkal együtt. Az adó megfizetése a 4. évet követő év első hónapjának utolsó napjáig esedékes.

Amennyiben élni kíván az adókedvezménnyel, könyvelőjével, adótanácsadójával egyeztessen!

A blogbejegyzést partnerünk, a Csetneki Ügyvédi Társulás jóvoltából jelentettük meg oldalunkon.