Tájékoztató számlaadat-szolgáltatás szabályainak változásáról

Tisztelt Ügyfelünk!

A következőkben szeretnénk röviden tájékoztatni a 2020.07.01-én életbe lépő, kibocsátott számlákat érintő online számlaadat-szolgáltatás szabályainak legfontosabb változásairól.

Az online számlaadat szolgáltatásra kötelezettek köre jelentősen kibővül azzal, hogy az eddigi 100.000 Ft-os adatszolgáltatási korlátot teljesen eltörlik, valamint az alanyi mentes és egyes tárgyi adómentes tevékenységekre is kiterjesztik.

Kire vonatkozik a számlaadat-szolgáltatási kötelezettség?

Mindenkire aki:

 • értékesítőként alanya az áfának (ideértve az alanyi mentességet választó és tárgyi adómentes tevékenységet végzőket az alábbiakban részletezettek szerint) és
 • belföldi áfa adóalanynak (tehát van adószáma a vevőnek) belföldön teljesített termékértékesítést és szolgáltatásnyújtást végez és
 • erről számlát, számlát helyettesítő okmányt állít ki.

Tehát a fentiekből következően elmondható, hogy csak a következő ügyletekről kiállított számlákról NEM kell online adatot szolgáltatni:

 • közösségi adómentes termékértékesítésről, szolgáltatás nyújtásról
 • magánszemélynek nyújtott termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról
 • a tevékenység közérdekű vagy speciális jellégre tekintettel adómentes ügyletekről (Kivéve: humán egészségügyi szolgáltatásokról– tehát nem közszolgáltatók, fogorvosi, fogtechnikusi szolgáltatásokról, ingatlan értékesítés, egyéb oktatás – OKJ-s ill. a felnőttképzési törvény szerinti képzések, ezekről ugyanis az életbe lépő új szabályozás szerint már adatot kell szolgáltatni az értékesítőnek). Figyelemmel kell lenni arra, hogy a kivételek között szereplő tárgyi adómentes tevékenységekről 2020.07.01-től kötelezően számlát (illetve a feltételek fennállása esetén nyugtát) kell kiállítani az értékesítőnek, nem elégséges a számviteli bizonylat.

Ha a számla kibocsátására 2020.07.01-én vagy azt követően kerül sor akkor a számlaadat-szolgáltatási kötelezettségre már a fenti új szabályok érvényesek, függetlenül annak teljesítési dátumától.

További fontos változások 2020.07.01-től a fentiekkel összefüggésben:

 • a vevő adószámát áfa összegétől függetlenül minden esetben kötelező szerepeltetni a számlán (először azon számlákra vonatkozik, amelyek teljesítési dátuma 2020.06.30 utáni), a belföldi fordított áfás ügyletek esetében az adószám mind a 11 számjegyének használata kötelező
 • a számla kibocsátására rendelkezésre álló idő az eddigi 15 napról lecsökken 8 napra (először azon számlákra vonatkozik, amelyek teljesítési dátuma 2020.06.30 utáni)
 • A nyomdai úton előállított számlák (azaz számlatömbből kézzel kitöltött számlák) esetén az 500.000 Ft áfa tartalmat meg nem haladó számlák jelentésére az eddigi 5 nap helyett már csak 4 nap áll rendelkezésre, az e fölötti áfa tartalom esetén a szabályozás változatlan (vagyis a kibocsátást követő naptári napon szükséges a számláról adatot szolgáltatni)

A késett vagy helytelen online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség mulasztási bírsággal sújtható. A kiszabható bírság maximális mértéke adószámos magánszemélyeknél és egyéni vállalkozóknál 200.000 Ft, cégek és más szervezetek esetében 500.000 Ft számlánként.

Hogyan kell teljesíteni az adatszolgáltatást?

Az adóalanynak ahhoz, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tudjon tenni, regisztrálnia kell magát az Online Számla rendszerbe (elérhető: https://onlineszamla.nav.gov.hu). A regisztrációt az adózó, az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja végezheti el. Amennyiben Önnek még nincs Online Számla regisztrációja, kérjük mihamarabb végezze el a regisztrációt a fenti linken!

 • Számlázó program használata esetében mindenképpen szükséges egy ún. „technikai felhasználó” létrehozása. A technikai felhasználó adatait a számlázó programban kell rögzíteni. Ennek helyéről, módjáról a számlázó program fejlesztője tud bővebb felvilágosítást adni.
 • A nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kibocsátott bizonylatról (kézi számláról) az Online Számla rendszerben kell adatot szolgáltatni, a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat adatainak kézi rögzítésével.

A tájékoztatónkban leírtakról részletesebben az Adóhatóság alábbi linken elérhető weboldalán tájékozódhat: https://nav.gov.hu/data/cms525468/A_szamlaadat_szolgaltatas_2020._julius_1_jet_l_alkalmazando_szabalyai_kibocsatoi_oldalon.pdf

Üdvözlettel

Ász Könyvelő Iroda Kft.

Budapest, 2020.06.11