Számviteli szabályzatok elkészítése

Minden gazdálkodónak ki kell alakítania és írásba kell foglalnia a gazdálkodó adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő számviteli politikát, amely magában foglalja a számviteli szabályzatokat is.

A számviteli politika keretében a következő szabályzatokat kell elkészíteni:

1. Az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatát
2. Az eszközök és a források értékelési szabályzatát
3. Az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot
4. A selejtezési szabályzatot
5. A pénzkezelési szabályzatot
6. Számlarend
7. Bizonylati rend

A számviteli törvényben rögzített alapelvek és értékelési eljárások alapján ki kell alakítani és írásba kell foglalni a gazdálkodó adottságainak, sajátosságainak leginkább megfelelő – a törvény végrehajtásának eszközeit és módszereit meghatározó – számviteli politikát. A számviteli politika az adott gazdálkodónál a legfőbb számviteli szabályzat, mivel az abban megfogalmazott előírások az adott gazdálkodóra nézve kötelező érvényűek, azoktól eltérni csak a számviteli politikának a számviteli törvényben előírt módon történő módosításával, a módosított szabályok elfogadása után, az azokban foglaltaknak megfelelő módon lehet.

Szintén ebből következik, hogy a számviteli politika nem más, mint megalapozott döntések sorozata. Ezeket a döntéseket a vezetésnek kell meghoznia. A számviteli politika elkészítéséért és a módosításáért a gazdálkodó képviseletére jogosult személy a felelős.

A számviteli politikával szemben támasztott követelmények:

1. Testreszabottság
2. Teljeskörűség
3. Egyértelműség
4. Hasznosíthatóság
5. Időszerűség
6. Következetesség

Az újonnan alakuló gazdálkodó szervezeteknek a számviteli politikát (beleértve a szabályzatokat is) a megalakulás időpontjától számított 90 napon belül kell elkészíteni.

Cégünk külön díjazás ellenében vállalja a fenti szabályzatok elkészítését.