Tárhely fogalma, különböző tárhelyek közötti különbségek

Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk röviden tájékoztatni Önt a tárhely fogalmáról, a különböző tárhelyek közötti különbségekről, illetve a KÜNY-tárhelyre, és a Cégkapura érkező üzenetek kézbesítési rendjéről. Ahhoz, hogy egy egyéni vállalkozó vagy egy társaság hivatalos formában dokumentumokat, bevallásokat, egyéb üzeneteket küldhessen elektronikusan az egyes hivataloknak (és fogadhasson is tőlük levelet), biztonságos tárhellyel kell rendelkeznie*. Erre a […]

Read more
A fiatalok SZJA-mentessége

Elfogadta az Országgyűlés, így 2022. január 1-jétől lép életbe a 25 év alattiak adómentessége. Nem eredményez korlátlan alanyi adómentességet, hanem azt jelenti, hogy a 25. életévét be nem töltött magánszemély egyes, a törvény által felsorolt, munkavégzéssel szerzett jövedelmeit meghatározott értékhatárig adóalapcsökkentő kedvezményként veheti figyelembe, míg az értékhatárt meghaladó, továbbá minden más adóköteles (bérbeadásból, magánszálláshely-szolgáltatásból származó, […]

Read more
Késik a bevallással? Járvány miatti igazolási kérelemmel elkerülhető a szankció!

Ha bármely adózó önhibáján kívül nem tud eleget tenni a törvényben előírt határidőben (május 31.) adóbevallási, valamint az ahhoz kapcsolódó adófizetési kötelezettségének, akkor lehetőség van az igazolási kérelem előterjesztésére, hogy kimentse a mulasztást, és ezáltal mentesüljön a mulasztás miatti szankciók alól. Beadható az igazolási kérelem a társasági adó, a kisvállalati adó, az innovációs járulék és […]

Read more
Tájékoztató a NAV Online Számla adatszolgáltatást érintő változásokról

Tisztelt Ügyfelünk! A következőkben szeretnénk röviden tájékoztatni a 2021. évi NAV Online Számlaadatszolgáltatást(Online Számla 3.0) valamint az elektronikus számlázást érintő fontosabb változásokról. NAV Online Számlaadatszolgáltatás Az alábbi változásokkal kapcsolatban jellemzően azon társaságoknak van teendőjük, melyek számlakibocsátási kötelezettségüket kézi számlatömbbel teljesítik. Az elektronikus számlázót használó ügyfeleinknek ez nem jelent plusz kötelezettséget, mivel a számlázó program kezeli […]

Read more
Tájékoztató kapcsolt kisadózó vállalkozónak juttatott bevételekről

Tisztelt Ügyfelünk! Az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 2021.01.01-től hatályos módosítás alapján, amennyiben kifizetőnek minősülő vállalkozás juttat olyan kisadózó vállalkozásnak bevételt, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, úgy a kifizetőnek a juttatás után a juttatás hónapját követő hónap 12. napjáig 40%-os mértékű adót kell megállapítania, bevallania és megfizetnie. A kapcsolt vállalkozási viszonyt a Társasági […]

Read more
Adóbírság-kedvezmény feltételei

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (új Art.) bevezette a 216. §-a szerinti feltételes adóbírság-kedvezmény érvényesítésének feltételei az elsőfokú határozat elleni fellebbezési jogról történő lemondás és az előírt adókülönbözet esedékességig történő megfizetése. A fellebbezési jogról történő lemondásnak a következők szerint kell eleget tenni: legkorábban az elsőfokú határozat átvételével egyidejűleg, legkésőbb a fellebbezési határidő utolsó napján […]

Read more
Jövő nyárig meghosszabbították a törlesztési moratóriumot

Az Országgyűlés kedden 2021. június 30-ig meghosszabbította a koronavírus-járvány miatt bevezetett törlesztési moratóriumot egyes kiemelt társadalmi csoportoknak és pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozásoknak. A szabályozás célja, hogy a nyugdíjasoknak, a gyermeket nevelő szülőknek, az álláskeresőknek és a közfoglalkoztatottaknak a jövő év első felében továbbra se kelljen eleget tenniük a hitel- és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve […]

Read more
Adótartozás, fizetési kedvezmények: részletfizetés, bírság elengedés

A NAV minden, az adózók által bevallott, terhére kiszabott, esetlegesen ellenőrzéssel megállapított kötelezettségről és a teljesített befizetésekről adónemenkénti részletezésben egy áttekinthető nyilvántartást, adószámlát vezet. Az adószámla adónemenkénti vagy mindösszesen egyenlege lehet túlfizetéses vagy hátralékos is. Amennyiben lejárt esedékességű, végrehajtható tartozása van, az adó- és vámhatóság felhívhatja annak rendezésére. E felhívás jogszabály alapján nem kötelező, az […]

Read more
NAV adatszolgáltatási póthatáridő: Szeptember 30.

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal az új jogszabályi követelményeknek való megfeleléshez 2020. szeptember 30. napjáig biztosított haladékot. Ezen határidő elteltét követően a legmagasabban kiszabható bírság számlánként az 500.000, Ft-ot is elérheti. Emiatt az online számlázásra kötelezettek részére egyre inkább sürgetőbbé vált az, hogy a számlázási gyakorlatukat és az adatszolgáltatás folyamatát felülvizsgálják. A moratórium lejártához közeledve az […]

Read more
KATA szigorítások lépnek életbe 2021. január 01. napjától

Az országgyűlés 2020. július 14. napján megszavazta a Kormány által javasolt jogszabályváltozást a KATA törvény módosítása tárgyában. Az indoklás szerint erre azért volt szükség, mert a nagy cégek visszaélnek a KATA előnyös szabályaival, amellyel nemcsak az államkassza bevételét csökkentik, hanem torzítják a piaci versenyt. Ezen indoklás szerint a jövőre hatályba lépő változtatás csak a szabályokat […]

Read more