NAV adatszolgáltatási póthatáridő: Szeptember 30.

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal az új jogszabályi követelményeknek való megfeleléshez 2020. szeptember 30. napjáig biztosított haladékot. Ezen határidő elteltét követően a legmagasabban kiszabható bírság számlánként az 500.000, Ft-ot is elérheti. Emiatt az online számlázásra kötelezettek részére egyre inkább sürgetőbbé vált az, hogy a számlázási gyakorlatukat és az adatszolgáltatás folyamatát felülvizsgálják.

A moratórium lejártához közeledve az adóhatóság fokozottan vizsgálja a kimenő számlák online adatszolgáltatását és az ugyanerről a számláról a vevő által jelentett belföldi áfaösszesítő nyilatkozatában szereplő értékeket. Eltérés esetén a felek az adóhatóság megkeresésére számíthatnak.

Annak érdekében, hogy ezen megkereséseket elkerüljük számláink folyamatos monitorozása elengedhetetlen feladattá vált. Ezen feladatunkba beletartozik annak nyomon követése, hogy minden jelentésköteles számla jelentésre került-e az adóhatóság felé, fokozottan szükséges figyelni és ellenőrizni a számlajelentéseket, az elmulasztott adatszolgáltatást pedig a hiba elhárítását követően azonnal pótolni szükséges.

Ugyanakkor a sikeres adatszolgáltatás megtörténte még nem garantálja a jogszabálynak megfelelő riportálási kötelezettség teljesítését, hiszen gyakran előfordulhat az, hogy a számla adatok tévesen kerültek rögzítésre. Ilyen lehet például, ha a teljesítési dátum helyett a számla keltét tüntetik fel, vagy érvénytelen adószámot rögzítenek, vagy nem arra a partnerre történik a jelentés, akinek kiállították a számlát.

Amikor az adóhatóság eltérést észlel, telefonon megkeresi az érintett feleket az eltérés okának tisztázása érdekében, mely megkeresés során az adóhatóság első körben a hiba kijavítására szólítja fel az érintetteket. Abban az esetben, ha ezen megkeresés egyik félnél sem jár eredménnyel, illetve az adóhatóság nem kap kielégítő választ az eltérés okáról, úgy jogkövetési vizsgálat indulhat, mely során a számla adat-szolgáltatási folyamatok feltérképezése mellett az adóhatóság szélesebb körű ellenőrzést folytat le.

Ezen jogkövetési vizsgálat lefolytatása során előtérbe kerülhet a vállalatirányítási rendszer működése, a  számlázó program zártságára vonatkozó nyilatkozat, az adatexport előállításának képessége és helyessége, a számlakép és az azt leképező xml fájl egyezősége, a számlázási folyamatok működése, a nyilvántartások jogszabályokban előírt megfelelősségének vizsgálata (pl: ÁFA analitika).

A blogbejegyzést partnerünk, a Csetneki Ügyvédi Társulás jóvoltából jelentettük meg oldalunkon.