Tárhely fogalma, különböző tárhelyek közötti különbségek

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton szeretnénk röviden tájékoztatni Önt a tárhely fogalmáról, a különböző tárhelyek közötti különbségekről, illetve a KÜNY-tárhelyre, és a Cégkapura érkező üzenetek kézbesítési rendjéről.

Ahhoz, hogy egy egyéni vállalkozó vagy egy társaság hivatalos formában dokumentumokat, bevallásokat, egyéb üzeneteket küldhessen elektronikusan az egyes hivataloknak (és fogadhasson is tőlük levelet), biztonságos tárhellyel kell rendelkeznie*. Erre a célra kizárólag a NISZ Zrt. által ingyenesen biztosított tárhely használható, mely kétirányú kommunikációra alkalmas (küldés-fogadás), és a jogszabályokban meghatározott módon titkosított kommunikációt tesz lehetővé. A tárhely automatikusan képződik, amikor egy magánszemély ügyfélkapus hozzáférést kap (Kormányhivatalokban igényelhető), vagy egy gazdasági társaság megalakulást követően regisztrál a Cégkapu szolgáltatásba.

A tárhelynek 3 fő típusa van:

  • KÜNY-tárhely (Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás tárhelye): magánszemélyek, egyéni vállalkozók részére,
  • Cégkapu: gazdasági társaságok részére (Kft., Bt., Zrt., Kkt., stb.),
  • Hivatali kapu: hivatalok részére (NAV, Önkormányzatok, NEAK, Végrehajtó Irodák, Rendőrkapitányságok, közüzemi szolgáltatók, Kamarák, Kormányhivatalok, stb.)

Arról, hogy a tárhelyre üzenet érkezett, az ügyfél regisztrációkor megadott e-mail címére értesítést kap. Azon a napon, amikor az ügyfél a tárhelyére belépve letölti az üzenetet, az irat kézbesítettnek minősül. A küldemény letöltéséről a szolgáltató igazolást állít ki és megküldi a feladó részére. Amennyiben ugyanazon irat több címzett részére is megérkezik, a kézbesítés joghatásai az első megnyitás időpontjához kapcsolódnak.

Az irat átvételére az értesítő e-mail kiküldésétől számítva 5 munkanapot biztosítanak. Ha a címzett a küldeményt ezen időn belül nem veszi át (nem tölti le), akkor az 5. munkanap elteltét követő első munkanapon másodszor is értesítést kap e-mail-en. Letöltés hiányában a második értesítést követő 5. munkanapon beáll a kézbesítési vélelem, azaz az irat akkor is kézbesítettnek minősül, ha a címzett azt nem olvasta el.

A tárhelyre küldött iratok 30 napig maradnak elérhetőek, ezt követően automatikusan törlődnek. Amennyiben szeretnénk megőrizni ezeket az üzeneteket, át kell azokat helyezni a tartós tárba. A tartós tárban lévő iratok korlátlan ideig megőrizhetők, amennyiben nem haladják meg a tárhely méretét. Ez KÜNY-tárhely esetén 30 MB, Cégkapu esetén 300 MB.

A legtöbb Ügyfelünk esetében a KÜNY-tárhelyre, illetve a Cégkapura érkező üzenetek jelentős hányada a NAV-tól érkezik. A következő táblázatban megpróbáljuk röviden felvázolni, hogy a NAV milyen logika szerint dönt a címzettekről, amikor elküld egy-egy üzenetet.

*Magánszemély esetében továbbra is van lehetőség dönteni, hogy milyen módon szeretne kapcsolatot tartani a hivatalokkal: postai úton, e-mail-ben, vagy KÜNY-tárhelyen keresztül.

NAV címzési logika

Több eljárni jogosult meghatalmazott esetén a NAV az iratot az adózó által előzetesen kijelölt meghatalmazottnak küldi.
Kijelölés hiányában a NAV választ az azonos joggal rendelkező meghatalmazottak közül (akár többet is).

Kézbesítési prioritás:

  1. Van-e az adott ügyre eseti meghatalmazott?
  2. Van-e az adott ügynek előzmény irata, és az kinek a tárhelyére érkezett?
  3. Van-e átvételre kijelölt személy?
  4. Van-e állandó meghatalmazott?
    (elsődleges az eljárásra jogosító szűkebb körű meghatalmazás, illetve az időben legkésőbb bejelentett)
  5. Amennyiben a fentiek közül mindre nemleges a válasz, akkor a címzett az Adózó.

Üdvözlettel

Ász Könyvelő Iroda Kft.