Tájékoztató kisadózó vállalkozónak juttatott bevételekről

Tisztelt Ügyfelünk!

Az alábbiakban szeretnék újra felhívni a figyelmét a kisadózó vállalkozásokkal folytatott ügyletek, néhány speciális adójogi kezelését érintő szabályra, amely már 2021.01.01-től hatályos, azonbon fontosnak találjuk felhívni a figyelmüket rájuk.

Amennyiben egy vállalkozás ugyanazon kisadózó vállalkozásnak teljesít utalást egy naptári éven belül 3 millió Ft felett, úgy a kifizető vállalkozást a 3 millió Ft feletti összegre 40%-os mértékű különadó terheli.

Amennyiben kifizetőnek minősülő vállalkozás juttat olyan kisadózó vállalkozásnak bevételt, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, úgy a kifizetőnek a juttatás után a juttatás hónapját követő hónap 12. napjáig 40%-os mértékű adót kell megállapítania, bevallania és megfizetnie.

A kapcsolt vállalkozási viszonyt a Társasági adóról szóló törvény definiálja, amely alapján több módon is létrejöhet a kapcsoltság. Ezek közül a leggyakoribb, amikor a KATA-s egyéni vállalkozó vagy társaság többségi tulajdonosa megegyezik a számlabefogadó vállalkozás többségi tulajdonosával, esetleg az ügyvezetés egyezősége (egyéni vállalkozás kivételével) teremti meg a kapcsoltságot.

Azonban a Társasági adó törvény vonatkozó paragrafusa alapján bizonyos esetekben a közeli hozzátartozó is kapcsoltságot eredményezhet.

Erre példa a teljesség igénye nélkül:

  • Katás egyéni vállalkozás és a közeli hozzátartozójának többségi tulajdonában álló vállalkozás
  • Katás egyéni vállalkozás + közeli hozzátartozó és az ő többségi tulajdonában álló vállalkozás

Közeli hozzátartozónak minősül: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér

A fentiek miatt kérjük Ügyfeleinket, amennyiben olyan KATA-s vállalkozástól fogad be számlát, amelyben:

– közvetlen vagy közvetett tulajdonosként érintett a számlabefogadó társaság tulajdonosa és/vagy annak közeli hozzátartozója,

– amelynek ügyvezetése azonos a számlabefogadóéval

úgy azt írásban jelezzék könyvelőjüknek az ügylet megfelelő adókezelése miatt.

Ennek elmaradása esetén a Könyvelőiroda nem vállalja a felelősséget az elmulasztott adóbevallási és befizetési kötelezettségből eredő szankciókért.

Üdvözlettel

Ász Könyvelő Iroda Kft.