Tájékoztató bizonyos ágazatokban dolgozók járulék fizetési könnyítéseiről

Tisztelt Ügyfelünk!
A következőkben szeretnénk röviden tájékoztatni a Magyar Közlöny 2020. évi 51. számában (2020.03.23) megjelent rendeletben a munkavállalókat, egyéni vállalkozókat és társas vállalkozókat érintő járulék fizetési kötelezettségek időszakos megszűntetéséről. A Közlönyben megjelent rendelet nem tér ki mindenre részletesen és a gyakorlati megvalósításával kapcsolatban sem jelentek még meg hivatalos állásfoglalások, ugyanakkor szükségesnek tartjuk tájékoztatatni az alábbiakról.
A következő TEÁOR számmal rendelkező tevékenységet, ténylegesen főtevékenységként végzőkre terjed ki a rendelet:
– taxis személyszállítás (TEÁOR 49.32),
– szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 55),
– vendéglátás (TEÁOR 56),
– alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (TEÁOR 90),
– sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR 93),
– szerencsejáték, fogadás (TEÁOR 92),
– film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás (TEÁOR 59),
– konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 82.30),
– napilapkiadás (TEÁOR 58.13),
– folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR 58.14) és
– műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás (TEÁOR 60).
Tényleges főtevékenységnek azt a tevékenységet kell érteni, amelyből a rendelet hatálybalépését (2020.03.24) megelőző 6 hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.
2020.03.01-2020.06.30 közötti időszakban kizárólag a munkavállaló, az egyéni vállalkozó és a társas vállalkozó után felmerült alap után egyes járulékokat nem kell megfizetni.
Nem kell megfizetni a bér után fizetendő következő adókat:
– Szociális hozzájárulási adót, mértéke 17,5%
– szakképzési hozzájárulást, mértéke 1,5%
– Kisvállalati adót (KIVA), mértéke 12%
– A rehabilitációs hozzájárulás mértékét annak kétharmadáig kell megállapítani. A rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezettnek a rehabilitációs hozzájárulásra előleget nem kell fizetnie erre az időszakra.
Nem kell megfizetni a bérből levonandó következő járulékokat:
– Nyugdíjjárulékot, melynek mértéke 10%
– Egészség biztosítási járulékot
– DE! a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot meg kell fizetni, maximum 7.710 Ft-ot.

Üdvözlettel
Ász Könyvelő Iroda Kft.