Tájékoztató az adókötelezettségekre vonatkozó fizetési kedvezmények KATA, KIVA változásainak szabályairól

Tisztelt Ügyfelünk!

A veszélyhelyzetre vonatkozó KATA-t, KIVA-t érintő részletszabályok elérhetővé váltak.

KATA hatálya alá tartozóknak

A rendelkezések szerint az 1. számú mellékletben felsorolt ágazatokban a KATA átalányadófizetési kötelezettsége (50.000,-/25.000,- forint) 2020. március, április, május, június hónapokra felfüggesztésre kerül, ha ezen tevékenységeket folytatja a vállalkozó – a tevékenységből szerzett árbevételt nagyságától függetlenül. További feltétel, hogy a tevékenységek már 2020.02. hónapban is a tevékenységek között szerepeljenek. A TB jogosultság továbbra is fennáll a nemfizetés hónapjaira is.

Tehát akinek az 1. számú mellékletben felsorolt tevékenység nincs benne a tevékenységi körében, vagy bizonyíthatóan nem folytatja ezt a tevékenységet, annak továbbra is fizetnie kell a havi átalányadót.

Tevékenységtől függetlenül, minden KATA szerint adózó vállalkozás 2020. március 1-ig felhalmozott adótartozásának megfizetése a veszélyhelyzet végéig pótlékmentesen szünetel.

Ez az adótartozás a veszélyhelyzet végét követő negyedévet követő hónaptól, 10 egyenlő részletben, pótlékmentesen megfizethető, minden egyéb kérvényezés nélkül. Amennyiben az esedékes részletfizetést nem teljesíti, akkor a tartozás egy összegben esedékessé válik késedelmi pótlékkal együtt.

KIVA hatálya alá tartozóknak

A KIVA hatálya alá tartozó adóalany, amelynek az elmúlt 6 hónapban a 2 sz. melléklet szerinti tevekénységből származik a legtöbb bevétele, de legalább a bevételének minimum 30 % (a tényleges főtevékenység), azok kedvezményben részesülnek.

A kedvezmény, hogy nem kell figyelembe venni a személy jellegű kifizetések összegét a KIVA számításnál 2020. márciustól júniusig tartó időszakra vonatkozóan.

Kérjük, tekintse meg mellékletünket. Részletesebb információval kollegáink állnak szíves rendelkezésükre. Az adóhatóság közleményét a következő linken érhetik el: https://www.nav.gov.hu/nav/segitseg_rendkivuli_helyzetben/Adozasi_konnyitesek_a20200325.html

Üdvözlettel
Ász Könyvelő Iroda Kft