Tájékoztató a NAV Online Számla adatszolgáltatást érintő változásokról

Tisztelt Ügyfelünk!

A következőkben szeretnénk röviden tájékoztatni a 2021. évi NAV Online Számlaadatszolgáltatást
(Online Számla 3.0) valamint az elektronikus számlázást érintő fontosabb változásokról.

NAV Online Számlaadatszolgáltatás


Az alábbi változásokkal kapcsolatban jellemzően azon társaságoknak van teendőjük, melyek számlakibocsátási kötelezettségüket kézi számlatömbbel teljesítik. Az elektronikus számlázót használó ügyfeleinknek ez nem jelent plusz kötelezettséget, mivel a számlázó program kezeli a változásokat.

2021.01.01-től kezdődően az alábbi néhány ritka kivételtől eltekintve minden olyan ügyletről adatot kell szolgáltatatni, amiről számla kerül kiállításra.


Az alábbi ügyletekről nem kell adatot szolgáltatni:

 • belföldi teljesítési helyű Közösségen belüli termékbeszerzésről és a termékimportról;
 • nem belföldi adóalany által belföldön teljesített termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról,
  ha az adó fizetésére a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő belföldi adóalany
  kötelezett;
 • nem belföldi adóalany által belföldi teljesítési helyű távolról is nyújtható szolgáltatásokról, ha
  az adóalany ezen ügyletek utáni adófizetési kötelezettség teljesítéséhez egy másik
  tagállamban jelentkezett be az egyablakos rendszerbe;
 • belföldi adóalany által az Áfa tv. területi hatályán kívül, a Közösség más tagállamában
  teljesített termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról, amennyiben az ügylet után a vevő,
  igénybevevő köteles az adót megfizetni, és a számlát is, meghatalmazás alapján a terméket
  beszerző, szolgáltatást igénybevevő állítja ki;
 • belföldi vagy a Közösség területén nem letelepedett adóalany által az Áfa tv. területi hatályán
  kívül, a Közösség másik tagállamában teljesített távolról is nyújtható szolgáltatásokról, ha az
  adóalany ezen ügyletek utáni adófizetési kötelezettségének az egyablakos rendszer
  használatával tesz eleget;
 • az Áfa tv. területi hatályán kívül teljesített ügyletről, amennyiben az ügyletet teljesítő
  adóalany székhelye vagy a teljesítéssel legközvetlenebbül érintett állandó telephelye nem
  belföldön található;
 • a Magyarországról teljesített távértékesítésről, amennyiben az ügylet után (akár az adózó
  döntése nyomán, akár az értékhatár túllépése miatt) nem Magyarországon keletkezik
  adófizetési kötelezettség;
 • kompenzációs felárra jogosító mezőgazdasági tevékenység esetén a felvásárlási okiratról

További fontosabb változások:

 • számlaadat-szolgáltatási rendszerben a magánszemélynek kiállított számláknál azt a tényt,
  hogy magánszemély a vevő külön jelölni szükséges, annak érdekében, hogy a
  számlaadatszolgáltatási rendszerben ne kerüljön továbbításra a magánszemélye neve és
  címe.
 • Az új verzióban kibővültek az adómentességeknek, hatályon kívüliség eseteinek a jelölései. Az
  adatszolgáltatásban ezeket meg kell adni kóddal és a számlán szereplő szöveggel is

Számlafeldolgozás támogatása

A 3.0 verzióban megjelentek számlafeldolgozást támogató adatok, melyek kitöltése opcionális. Itt
meg lehet adni például a megrendelésszámot, szerződésszámot, beszállító kódját, szállítólevél
számot, GLN számot stb. Ezzel a megoldással a számla feldolgozási folyamatok hatékonyabbá
tehetőek.
A változásokról bővebben a NAV hivatalos honlapján tájékozódhat az alábbi linken:
https://nav.gov.hu/nav/ado/afa/A_szamlakibocsatok_sz20201231.html
https://nav.gov.hu/data/cms532501/Czondor_Szabolcs___Online_Szamla_3.0.pdf

Elektronikus számlázás archiválása

Az elektronikus számlázás lehetőségei (az elektornikus számlák archiválását érintően) kibővültek az új 3.0-as verziótól kezdődően, azonban fontos hangsúlyozni, hogy az elektronikus számla kiállításához
a számlát befogadó félnek továbbra is előzetesen hozzá kell járulnia (ez változatlan), így aki nem szeretne elektronikus számlát befogadnia továbbra sincs semmi teendője.

Az elektronikus számlák archiválására az Online számla rendszer új verziója kétfajta megoldást is nyújt.

 • A számlázási folyamatban létrejön egy elektronikus számla dokumentum, melynek hash
  kódja bekerül az adatszolgáltatásba. Ebben az esetben az adatszolgáltatás és az elektronikus
  számla elválik egymástól, két külön dokumentumról beszélünk.
 • Az adatszolgáltatás önmagában lehet hiteles elektronikus számla is (elektronikus számlának minősülő adatszolgáltatás).

Ez utóbbi megoldásnak (elektronikus számlának minősülő adatszolgáltatásnak) van néhány
korlátja, tehát nem alkalmazható a következő esetekben:

 • a vevő nem adóalany
 • a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat XML állományának mérete a kiállítást követően a 10 Mb-ot meghaladja, ezért a kiállított számlához képest összevont tételsorokat tartalmaz az adatszolgáltatás
 • a számlával egy tekintet alá eső okirat olyan számla adattartalmát módosítja vagy érvényteleníti, amelyről az adatszolgáltatás nem elektronikus számlának minősülő adatszolgáltatás szerint történt

A fenti két megoldás az előnyök maximalizálása érdekében kombinálható is.


Az elektronikus számlának minősülő adatszolgáltatás esetén az archiválási kötelezettség az alábbiak szerint alakul az eladónál és a vevőnél:


Eladó:


Az elektronikus számlának minősülő adatszolgáltatás esetében is a számla kibocsátójának felelőssége és kötelessége a számla XML-ek megőrzése (annak ellenére, hogy az a NAV online számla rendszerében is megtalálható).


Vevő:


A vevőnek lehetősége van az Online Számla rendszerből letölteni az elektronikus számlának minősülő adatszolgáltatást. Ebben az esetben az Online Számla rendszerben letöltött XML-re és hash kódra
vonatkozik a megőrzési kötelezettsége.

Üdvözlettel

Ász Könyvelő Iroda Kft.