Tájékoztató a 2020.04.21-én kihirdetett adózást érintő rendeletekről

Tisztelt Ügyfelünk!

A következőkben szeretnénk röviden tájékoztatni a 2020.04.21-én kihirdetett 140/2020. (IV.21) kormányrendeletben megfogalmazott a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről.

Tájékoztatónk az alábbi témaköröket érintik:

1, Beszámoló és éves bevallások beadásának és az ahhoz kapcsolódó adóbefizetések szabályainak változása

2, Szociális hozzájárulási adót és kisvállalati adót érintő változások

3, Adóigazgatási szabályok változása

4, Idegenforgalmi adó változása

5, SZÉP kártyával kapcsolatos változások

1, Beszámoló és éves bevallások beadásának és az ahhoz kapcsolódó adóbefizetések szabályainak változása

A kormányrendelet hatályba lépése (2020. április 22.) és 2020. szeptember 30. között esedékes adómegállapítási, adóbevallási és adófizetési – ideértve az éves bevallásban történő adóelőleg-megállapítási kötelezettséget is – határidő, Illetve a beszámoló közzétételi határidő 2020.május 31-ről 2020. szeptember 30-ra módosult.

Az alábbi éves adóbevallásokat érinti a határidő módosulás:

 • Társasági adó
 • Kisvállalati adó
 • Helyi iparűzési adó
 • Innovációs járulék
 • Energiaellátók jövedelemadója

Ezen éves bevallások beadási és befizetési határideje 2020. szeptember 30, aki az új határidő előtt adja be a bevallást, annak is 2020.szeptember 30-ig kell megfizetni az adókülönbözetet. Illetve ha adó többlete keletkezik (az előlegek alapján megfizetett adó több, mint az éves számított adó) az is, 2020.09.30-al kerül jóváírásra az adófolyószámlán.

A fent említett időszakban esedékes adóelőleg beadási és megfizetési kötelezettségre általánosságban az vonatkozik, hogy az utolsó rendelkezésre álló adóelőleg bevallás alapulvételével, azonos ütemezésben állapítja meg és fizeti meg az előleget, az alábbiakban részletezem:

 •  Társasági adóelőleg

A 2018-as adóbevallás alapján számított adóelőlegeket kell megfizetni határidőre, ha a bevallás alapján eddig negyedévente kellet fizetnie, akkor negyedévente fizeti (tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig), ha havonta kellett, akkor most is havonta (tárgyhónap 20. napjáig) kell megfizetni az előleget az érintett időszakban.

 • KIVA előleg

Az említett időszakban esedékes 2. negyedéves KIVA előleget bevallani csak a 3. negyedéves KIVA előleggel együtt kell (2020.10.20-án), viszont az előleg fizetésre nem vonatkozik mentesség, ezért 07.20-án az I. negyedévre benyújtott előleg bevallás alapján megállapított összeget kell megfizetni.

 • Helyi iparűzési adó előleg

Amennyiben az adózó él a fent említett, későbbi beadási határidővel és az éves (2019-es) iparűzési adóbevallás-benyújtási – adóelőleg-bevallási – kötelezettségét 2020.09.15. után teljesíti, akkor az előző iparűzési adóelőleg-részlet összegét kell megfizetni 2020.09.15-ig, tehát amit 2019.09.15-én fizetett meg, azt kell 2020.09.15-én megfizetnie.

 • Innovációs járulékelőleg

A Társasági adóhoz hasonlóan kell teljesíteni, a 2018-es év alapján számított előlegeket kell megfizetni határidőre.

Természetesen az adóelőlegekre mérséklési kérelmet lehet benyújtani, ha a megállapított adóelőlegek összege meghaladja a várható éves adó összegét.

2/A, Szociális hozzájárulási adó mértékének csökkenése:

A szociális hozzájárulási adó mértéke 2020. július 1-jétől 17,5 százalékról 15,5 százalékra csökken.

A szociális hozzájárulási adó évközi csökkentésével összefüggésben – 2020. július 1-i hatállyal–

– a kifizető által fizetendő ekho mértéke 15,5 százalékra csökken,

– valamint emelkedik a főállású kisadózók havi ellátási alapja,

50.000 forint tételes adó fizetése esetén 98.100 forintról 102.000 forintra,

75.000 forint tételes adó fizetése esetén pedig 164.000 forintról 170.000 forintra emelkedik

Kisadózók havi ellátásának alapja: az az összeg, amely az egyéb ellátások igénylésekor (pl táppénz, nyugdíj, gyed stb) a főállású kisadózók tekintetében figyelembe vehető.

2/B, KIVA mértékének csökkenése

A Rendelet 2021. január 1. napjától csökkenti a kisvállalati adó mértékét 12 százalékról 11 százalékra

3, Adóigazgatást érintő leglényegesebb szabály módosítások

 • Megbízható adózói minősítés nem szűntethető meg a veszélyhelyzet (és azt követő 30 nap) ideje alatt vagy az azt követő harminc napon belül esedékes adókötelezettség megsértése miatt
 • A veszélyhelyzet ideje (és azt követő 30 nap) alatt egy alkalommal, legfeljebb 5 millió Forint összegű adóra maximum 6 havi pótlékmentes fizetési halasztást vagy legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetést kérelmezhető, ha a kérelmező igazolja vagy valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza (elbírálási határidő 15 nap)
 • Az adóhatóság a nem természetes személy adózónak a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig előterjesztett kérelmére az őt terhelő adótartozást egy alkalommal, legfeljebb húsz százalékkal, de öt millió forintot meg nem haladó összegben mérsékli, ha az adótartozás megfizetése a kérelmező gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené. Az adómérséklés csak egy adónem tekintetében kérelmezhető. A fennmaradó összegre a pótlékmentes fizetési halasztás és részletfizetés nem engedélyezhető (elbírálási határidő 15 nap).

4, Idegenforgalmi adót érintő változások

A legfontosabb változás, hogy 2020.04.22-től 2020.12.31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka után nem kell idegenforgalmi adó beszedni, befizetnie,  de a be nem szedett adót azonban be kell vallania az adóhatósághoz (kivéve, ha annak összege nulla).

5, SZÉP kártyát érintő változások

SZÉP kártyára adható összeg emelése és mentesítése

A Széchényi Pihenő kártyára utalható maximális támogatás éves összege megemelésre került, így az éves rekreációs keretösszeg is módosult. A Rendelet a SZÉP Kártyára 2020. április 22. napjától 2020. június 30. napjáig utalt béren kívüli juttatások tekintetében mentességet ad a szociális hozzájárulási adó megfizetése alól, amit az alábbi táblázatban foglaltunk össze:

A Széchenyi Pihenő Kártya formájában – béren kívüli juttatásként – adható összeg emelése és mentesítése a szociális hozzájárulási adó alól

Széchenyi Pihenő Kártya Szja tv. 71. § (1)Szép kártya formájában
béren kívüli juttatásként adható összege
Adókötelezettség Adókötelezettség
Éves keret2020 adóévben hatályos jogszabály alapján2020 évi jogszabálytól eltérő rendelkezés Hatály: 2020.IV.26. – 2020.VI.30.
a.) szálláshely alszámlájára utalt támogatás (több juttatótól származóan együttvéve)maximum évi 400 ezer forint  (korábban 225 ezer forint)Szja: 15 %
Szocho: 17,5 % 
Szja: 15 %
b) vendéglátás alszámlájára utalt támogatás (több juttatótól származóan együttvéve)maximum évi 265 ezer forint (korábban 150 ezer forint)Szja: 15 %
Szocho: 17,5 %
Szja: 15 %
c) szabadidő alszámlájára (több juttatótól származóan együttvéve)maximum évi 135 ezer forint (korábban 75 ezer forint)Szja: 15 %
Szocho: 17,5 %
Szja: 15 %

Rekreációs keretösszeg módosítása

ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll;800 ezer forint (korábban: 450 ezer forint)
ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn;800 ezer forintnak az arányos része a munkába töltött napokkal (korábban: 450 ezer forintnak az arányos része a munkába töltött napokkal)
ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg.800 ezer forint (korábban: 450 ezer forint)

Üdvözlettel

ÁszKönyvelő Iroda Kft.