Adóbírság-kedvezmény feltételei

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (új Art.) bevezette a 216. §-a szerinti feltételes adóbírság-kedvezmény érvényesítésének feltételei

  • az elsőfokú határozat elleni fellebbezési jogról történő lemondás és
  • az előírt adókülönbözet esedékességig történő megfizetése.

A fellebbezési jogról történő lemondásnak a következők szerint kell eleget tenni:

  • legkorábban az elsőfokú határozat átvételével egyidejűleg, legkésőbb a fellebbezési határidő utolsó napján tehető meg – szóban bejelentett vagy postára adott, illetve elektronikus úton elküldött lemondó nyilatkozatban;
  • a lemondó nyilatkozatot legkésőbb a fellebbezési határidő végéig el kell juttatni az adóhatósághoz;
  • a fellebbezésről történő lemondásnak a teljes határozatra kell vonatkoznia, mivel a kedvezmény egyes megállapításokra nem érvényesíthető;

Az elsőfokúhatározatban előírt adókülönbözetnek az esedékességig történő maradéktalan megfizetése érdekében a következők szerint kell eljárni: 

  • az elsőfokú határozatban előírt összes adókülönbözetet meg kell fizetni – amennyiben van ilyen – azt is, amely után nem szabtak ki adóbírságot;
  • az adókülönbözetet megállapító elsőfokú határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül, azaz az eredeti esedékességig kell a megfizetést teljesíteni, akkor is, ha részletfizetést vagy fizetési halasztást kért, illetve kapott az adózó;
  • az adókülönbözetet az adott adónemre történő befizetéssel vagy átvezetéssel, adókülönbözettel érintett adónemen fennálló túlfizetés beszámításával lehet rendezni;
  • az adókülönbözet megfizetésekor (ha a választott adófizetési módnál lehetőség van rá) a „Közlemény” rovatban szükséges az elsőfokú határozat iktatószámának megadása;
  • átvezetés hiányában a más adónemen fennálló túlfizetés vagy éppen az elsőfokú határozatban más adónemben az adózó javára megállapított adókülönbözet nem vehető figyelembe az adókülönbözet megfizetéseként.

Amennyiben az adózó úgy dönt, hogy mégsem kíván fellebbezni, de nem is mond le annak lehetőségéről, vagyis ha a fellebbezési határidőben passzív marad, akkor viszont – bár később felügyeleti intézkedés iránti kérelmet még benyújthat – a feltételes adóbírság-kedvezménytől elesik.

A feltételes adóbírság-kedvezmény igénybevételéhez kapcsolódó formanyomtatványok (fellebbezésről lemondás) a NAV honlapjáról letölthetők. A feltételek teljesítése esetén a kedvezmény automatikusan – külön kérelem benyújtása vagy bármilyen eljárás lefolytatása nélkül – jár, erről az adóhatóság nem is értesíti külön az adózót.

A blogbejegyzést partnerünk, a Csetneki Ügyvédi Társulás jóvoltából jelentettük meg oldalunkon.