A home office-ra vonatkozó adójogi változások

A COVID-19 járvány elleni védekezés céljából egyre több munkáltató teszi lehetővé az otthoni munkavégzést a munkavállalói számára. Az otthoni munkavégzés a munkavállalónak a munkahelyi feladatok ellátásával összefüggő többletköltséget generálhat, ezért a jogalkotó a személyi jövedelemadóról szóló törvényt (Szja tv.) az alábbiakkal egészítette ki.

Az Szja tv.-be belekerült az ún. „rezsiátalány” elnevezésű jogintézmény. A munkáltató az Szja tv. szerint távmunkaszerződés alapján otthonról dolgozó munkavállalójának havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 10%-ának megfelelő összeget (amely 2022-ben havi 20.000 Ft) fizethet ki SZJA-mentesen. A jogszabály pontosan a következőképpen fogalmaz: „igazolás nélkül, költségként elszámolható tételek (…) a munka törvénykönyvéről szóló törvény távmunkavégzésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően a munkaszerződésében foglaltak szerint távmunkavégzés keretében munkát végző munkavállalónak a távmunkavégzéssel összefüggésben költségtérítés címén fizetett összegből a felek által előzetesen meghatározott, de legfeljebb havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 10 százalékának megfelelő összeg”. Ennél magasabb összegű kifizetésre is sor kerülhet, azonban az összeg 20.000,- Ft feletti része már adó- és járulékfizetési kötelezettség alá eshet. Az SZJA-mentes kifizetés feltétele, hogy a munkavállaló a távmunkavégzéssel összefüggésben tételes költséget nem számol el.

Ha a távmunkavégzés nem érinti az egész hónapot, akkor a fenti összegnek a távmunkavégzéssel érintett napokkal arányos része adható a munkavállalónak. A jogszabály alapján nem egyértelmű, és későbbi pontosításra szorul, hogy pontosan mit jelent a „távmunkavégzéssel érintett napok megfogalmazás: a ténylegesen home office-ban töltött napokat vagy azt az időszakot, amikor a munkavállaló már az Mt. szerinti távmunkaszerződéssel rendelkezett.

Fontos kiemelni, hogy e kifizetés nem munkáltatói kötelezettség, csak lehetőség. Ha a munkáltató szeretne élni a „rezsitátalány” lehetőségével, akkor rögzíteni kell a munkavállaló munkaszerződésében, hogy távmunka keretében foglalkoztatják. Ha a munkaszerződésben a felek erről nem állapodtak meg, azt módosítani kell.

Források:
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
https://ado.hu/munkaugyek/megerkezett-a-home-office-torvenycsomag-reszletes-elemzes-a-szabalyokrol/

A blogbejegyzést partnerünk, a Csetneki Ügyvédi Társulás jóvoltából jelentettük meg oldalunkon.