Tájékoztató a 2020.04.21-én kihirdetett adózást érintő rendeletekről

Tisztelt Ügyfelünk! A következőkben szeretnénk röviden tájékoztatni a 2020.04.21-én kihirdetett 140/2020. (IV.21) kormányrendeletben megfogalmazott a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről. Tájékoztatónk az alábbi témaköröket érintik: 1, Beszámoló és éves bevallások beadásának és az ahhoz kapcsolódó adóbefizetések szabályainak változása 2, Szociális hozzájárulási adót és kisvállalati adót érintő változások 3, Adóigazgatási szabályok változása 4, […]

Read more
Tájékoztató a csökkentett munkaidős foglalkoztatással kapcsolatos támogatásról

Tisztelt Ügyfelünk! A következőkben szeretnénk röviden tájékoztatni a 2020.04.21-én kihirdetett 141/2020. és a 2020.04.10-én kihirdetett 105/2020. kormányrendeletben megfogalmazott csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatás után igényelhető állami támogatásról. Az eddig ismert részletszabályok alapján, amennyiben egyidejűleg megfelel az alább részletezett feltételeknek a munkavállaló és a munkáltató az alábbi kedvezményt érvényesíthet: A támogatás számításakor a munkavállaló nettó bérével kell […]

Read more
Új szabályok: állami támogatás és részmunkaidős foglalkoztatás

A Csetneki Ügyvédi Társulás, Dr. Mayer Balázs munkajogi szakjogásszal együttműködve áttekintette a 103-104-105/2020. (IV.10.) Korm.rendeletek munkajogi vonatkozású szabályait, amelyeket az alábbiakban foglalunk össze. I. Általános munkajogi rendelkezések A különleges jogrend fennállta alatt munkaidőkeret 24 hónapra is elrendelhető, továbbá a veszélyhelyzet előtt már elrendelt munkaidő-keret a fenti időtartamra meghosszabbítható. E rendelkezéssel a jogalkotó nyilvánvaló célja, hogy […]

Read more
Jogi személyek működése veszélyhelyzet idején

A Csetneki Ügyvédi Társulás áttekintette a 102/2020. (IV.10.) Korm.rendeletek szabályait, amelyeket az alábbiakban foglalunk össze. A szabályok a cégek működését hivatottak biztosítani akadályoztatás, korlátozás esetén. Egyrészt a legfőbb szerv (taggyűlés, közgyűlés) könnyített döntéshozatalára tartalmaznak szabályokat, másrészről az ügyvezetés hatásköreit bővítik. Alapvetően két részre lehet osztani a szabályokat: egyrészről néhány általános könnyítés, amely a veszélyhelyzet ideje […]

Read more
Távollévők közötti szerződések II. rész

Távellenjegyzés: online adásvétel és cégmódosítás Bevezető Cégeljárás, ingatlan adásvételi szerződés esetén szinte mindenkinek automatikusan eszébe jut, hogy ezekhez a folyamatokhoz ügyvéd szükséges és az aláírás általában a jogi képviselő irodájában történik meg. Amíg az ügyvéd és az ügyfél személyes találkozásának elmaradása korábban elképzelhetetlen volt, addig ma már erre is lehetőséget adnak az ügyvédekre vonatkozó szabályok […]

Read more
Tájékoztató a csökkentett munkaidős foglalkoztatással kapcsolatos támogatásról

Tisztelt Ügyfelünk! A következőkben szeretnénk röviden tájékoztatni a 2020.04.10-én kihirdetett 105/2020. (IV.10) kormányrendeletben megfogalmazott csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatás után igényelhető állami támogatásról. A Közlönyben megjelent rendelet nem tér ki mindenre részletesen, továbbá fontos, hogy előreláthatólag április 16-án lesz elérhető a támogatás igényléséhez szükséges formanyomtatvány, amiben további, a rendeletet kiegészítő részletes információkat lehet majd megtudni. Az […]

Read more
Távollévők közötti szerződések I. rész

Vállalkozások egy más között, ügyvéd nélkül Bevezető A koronavírus-fertőzés terjedése nemcsak a már megkötött szerződések teljesítését nehezítheti el és okozhat jogértelmezési problémát abban a kérdésben, hogy mit tekinthetünk elháríthatatlan külső oknak, vis maior-nak, illetve ennek mik a jogkövetkezményei. A bevezetett hatósági intézkedések és a személyes találkozók önként vállalt minimalizálása alapvetően kihat arra is, ahogyan a […]

Read more
K+F munkavállalók állami támogatása

A Csetneki Ügyvédi Társulás, Dr. Mayer Balázs munkajogi szakjogásszal együttműködve áttekintette a 103/2020. (IV.10.) Korm.rendeletek munkajogi vonatkozású szabályait, amelyeket az alábbiakban foglalunk össze. Kiindulási alapfogalom: kutató-fejlesztő: az a természetes személy, aki új ismeret, szellemi alkotás, termék, szolgáltatás, eljárás, módszer, rendszer létrehozásával, fejlesztésével vagy ezt célzó projektek megvalósításának irányításával foglalkozik (2014. évi LXXVI. törvény, 3. § […]

Read more
Beszámolók leadási határidejének módosulása

Tisztelt Ügyfeleink! Mint ahogy arról Önök is értesülhettek, a napokban megjelent gazdasági akcióterv alapján a beszámolók leadási határideje 2020. május 31-ről szeptember 30-ra módosul. Ugyanakkor szeretnénk jelezni Önök felé, hogy könyvelőirodánk továbbra is 2020. május 31-ig szeretné beadni a cégek beszámolóit és a kapcsolódó bevallásokat. Miért javasoljuk az eredeti határidőt? A közzétett éves beszámolóknak az egyik […]

Read more